Møgelkær

Møgelkær nævnes første gang i historiebøgerne i 1408, da den blev overdraget til Roskilde Bispestol, der dog ikke beholdt herregården længe.

Møgelkær fungerede herefter som herregård under mange forskellige ejere indtil 1939, hvor den blev købt af staten, som fra 1941 brugte den som ungdomslejr.

Møgelkær
I en kort periode før 5. maj 1945 husede Møgelkær befriede norske og danske fanger, der kom fra Tyskland med Folke Bernadottes hvide busser.
Efter befrielsen var Møgelkær en kort tid internat og straffelejr for landsforrædere.

Lidt af fængslets historie:

1939: Staten køber Møgelkær og udstykker en del af jorden, så arealet er på 126 hektar.
1941: Møgelkær anvendes af arbejdsministeriet, først som statsungdomslejr og
senere som beskæftigelseslejr for langvarigt arbejdsløse.
1945: Møgelkær bliver overtaget af fængselsvæsenet, først som varetægts-
fængsel for landsforrædere, men hurtigt ændres dette til straffelejr for de
yngste domfældte med plads til ca. 500.
1948: Møgelkær bruges som statsfængsel for unge tidligere straffede.
1954: Møgelkær bliver til åbent ungdomsfængsel for førstegangsstraffede og
unge med plads til 100 indsatte.
1958: Overgår Møgelkær til at være rent ungdomsfængsel for 92 indsatte.
1969: Møgelkær rummer herefter også hæfteafsonere, kapacitet 132.
1973: Betegnelsen ungdomsfængsel afskaffes, og Møgelkær får betegnelsen
statsfængsel for hæftedømte og fængselsdømte med plads til 150.
1996: Hæfteafdelingen nedlægges og Møgelkær bliver rent statsfængsel
for 126 indsatte.
1998: Møgelkær får landets første halvåbne afdeling med 30 pladser.
2000: Da kvindefængslet, Amstrup, nedlægges bygges en kvindeafdeling på
Møgelkær, og de oprindelige afdelinger bliver til blandede afdelinger.
2003: En tidligere flygtningelandsby flyttes til Møgelkær – træbarakkerne – som
nu rummer 176 indsatte.
2005: Planlægning af kirkebyggeri.
2006: Etablering af behandlingsafdeling for alkohol- og narkobehandling.

Kirke

2007: Kirke og kulturhus indvies. Der indledes et samarbejde med erhvervs-
skoler omkring opkvalificering af indsatte.
2011: Behandlingsafdelingen udvides, så der nu er 42 pladser.
2013: Der indrettes en ny købmandsbutik til de indsatte.

Statsfængslet Møgelkær | Møgelkærvej 15 | 7130 Juelsminde | T +45 72 55 24 00 |