Rårup Skole

Rårup Skole blev indviet den 1. december 1961. Den var dog delvist taget i brug 1. april året før.

Skolen er tegnet af arkitektfirmaet Ehlers i Brædstrup. Skolen erstattede de 4-klassede skoler i Rårup, Lindved, Klejs og Åstrup, samt forskolen i Glattrup. Med den nye skole fik man en fælles skole for hele sognet med 2 spor i hovedskolen og med overbygning.

Ved starten havde skolen knap 400 elever – ca. 300 i grundskolen og ca. 100 i overbygningen, som både omfattede en realafdeling og en almen 8.-9.- klasse.

Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev Rårup Skole overbygningsskole for skolerne i Hornsyld, Bjerre og Stenderup og elevtallet steg til 550 til 600 elever.

I 1972-73 indledtes et samarbejde med Skjold Skole, der kom til at fungere som forskole for hele skoledistriktet. Det var imidlertid ikke aflastning nok. Rårup Skole var pladsmæssigt trængt og der blev bygget en pavillon langs med Kirkedalsvej. I 1973 blev Råruphallen bygget.

I 1977-78 blev fagfløjen bygget ovenpå beskyttelsesrummet.

I 1987 blev der oprettet en skolefritidsordning. Den blev placeret i den gamle skole på Bakkedalsvej (den nuværende børnehave).

I 1990’erne var pavillonen, der var opført i 1971 og beregnet til at holde i 5 år mildt sagt noget nedslidt. Skolen var på det tidspunkt placeret 3 steder: Forskolen i Skjold, skolefritidsordningen på Bakkedalsvej og de øvrige elever på Rårup Skole. Der var et ønske om at samle alle skolens faciliteter på ét sted. Efter sommerferien i 1998 blev en ny indskolingsafdeling med SFO så taget i brug, og skolen var dermed samlet på ét sted.

I sommeren 2001 blev kommunens 10.-klasser samlet i Juelsminde, og i de år blev ungdomsskolen, som var utrolig aktiv og kommunens største også flyttet til Juelsminde.

I 2006 besluttede sammenlægningsudvalget for den nye Hedensted storkommune at nedlægge overbygningsskolerne i Stouby og Rårup. I 2009 blev overbygningen ved Rårup Skole så nedlagt og man gik i gang med en tiltrængt renovering af skolen. Den var færdig ved skolens 50 års jubilæum i 2011.

I skoleåret 2015-16 har Rårup Skole 137 elever.

Teksten på stenen er skrevet af digteren Thøger Larsen. Stenen blev fuldet under udgravningen til den nye skole.