Referat fra møde hos Aale Lokalhistorisk Forening 2013-09-10

2013-09-11

Aale Lokalhistoriske Forening
Foreningen holder til i det flotte, gamle Sognehus, Aale Bygade 28

Møde 10. september 2013
Jeg blev mødt af Inga Hougaard (Formand) og Jytte Pedersen.
Aale Lokalhistoriske Forening har 475 (!) medlemmer. Det koster 75 kr. at være medlem / 100 kr. for par, heri er inkluderet en bog (årsskrift), der de seneste 3 år har været meget flotte bøger med beskrivelser af de enkelte matrikler i Aale ejerlav (A4 størrelse med mange billeder).
Tidligere udgav de gennem 8 år årskalendere med motiver fra Aale.
Måske vil de lave en bog om de erhvervs/forretningsdrivende i Aale gennem tiderne.
Inden mødet havde jeg været rundt i området og konstateret svingende modtageforhold på mobiltelefonen.
Jytte forklarede, at det var meget afhængigt af udbyderen og at Telia havde den bedste dækning i Aale.

På mødet kunne vi konstatere, at hjemmesiden loadede hurtigt, men at det gik lidt mere trægt med youtube videoen. Vi må dog gå ud fra, at der kan ses youtube videoer mobilt flere steder i Aale – og skal teste dette nærmere.

Vi snakkede om mulige QR-historier og at man f.eks. kunne gribe det kronologisk an, så man kom udviklingen i Aale igennem i løbet af 10-15 QR-steder.

Der var interesse for at fortælle gode historier gennem QR-koderne – og det kunne sikkert være noget der kunne appellere mere til børnene. Det ville være en godt, hvis man kunne få skolen/børnene med.
Jeg berørte kort mulighederne i Windows Photo Gallery og Movie Maker, som enkle programmer til fremstilling af videoerne.

Mht. platformen for QR-koderne, så kan der være flere muligheder: Lokalarkivernes egen hjemmeside, ren youtube, Glud Museums hjemmeside.

I første omgang arbejder jeg på at oprette en hjemmeside, hvor vi kan have en løbende projektorientering, og hvor vi kan samle QR-indlæggene.

Til næste møde vil Inga og Jytte tænke nærmere over konkrete forslag til QR-steder og historier.
Så snart jeg har nyt om ”Kend din landsby”-hjemmesiden skal jeg sende info ud.

Vi ses til
Næste møde den 10. oktober kl. 19 – samme sted.

Jens Kjær