Referat fra møde i Aale Lokalhistoriske Forening 2013-12-02

Frank Kjær, skoleleder på Aale-Hjortsvang Skole, har meddelt, at de vil arbejde med lokalhistorie og QR-historier i en emneuge i maj 2014, så det er jo rigtig godt.

Jens præsenterede ”storyboards” for alle historierne og vi lavede en liste med de fotos vi mangler.

Vi sætter Nedkastning på, som en selvstændig historie. Hermed har vi:
• Nedkastning af våben – og faldskærmskjoler.
• Mindestenen i Donnerup (RAF fly styrtede ned i 1944)
• Kvindegen – plantet i 1915, da kvinderne fik valgret
• Sognehuset og Præstegården
• Kirken
• Forsamlingshuset
• Skolerne. Der har været 14 skoler i Aale i tidens løb.
• Centralskolen
• Stationen med foderstof (Vestbanen – stationen – afsporing/ulykker)
• Telefoncentralen
• Åstedbro Kro
• Minihallen
• Fortællebænk

Inga kontaktede Helga Jørgensen, der var øjenvidne til flystyrtet i Donnerup. Helga Jørgensen vil gerne fortælle om det.

Inga satte flere i gang med at lede efter billeder – og efterfølgende har hun kontaktet præsten, Maria Tuominen, der synes, det er en super god idé, og gerne vil åbne kirken for os, så vi kan tage billeder til Kirkehistorien.

Jens lånte bogen ”De tog Vestpå” om Horsens Vestbaner.

Jens sender storyboards til Inga, så de kan afprøves med evt. fortæller.

Når Jytte har sendt billeder til Jens, får hun lov til at tage på ferie til USA og Hawai.

Med ønsket om en god jul og et godt nytår og god ferie Jytte – så mødes Inga og Jens på:

Næste møde tirsdag den 14. januar kl. 19 – samme sted.