Høker/købmand (Torv) – Hedenstedvej 2

Der har her været 10 høkere og købmænd på stedet igennem 108 år.

Hedenstedvej 2 år 1899
Hedenstedvej 2 år 1899
Hvornår huset er opført vides ikke, men i 1861 overtog Høker Jens Pedersen & hustru Johanne Marie Andreasdatter høkerbutikken. Derefter følger en række ejere, alle høkere – Fra 1923 kaldte de sig købmænd.

Hedenstedvej 2 år 1930
Hedenstedvej 2 år 1930
Den sidste købmand er Marius Sønke Matzen, som i 1969 nedlægger forretningen. Senere er der blevet solgt stofrester på stedet, efterfølgende er det udelukkende blevet brugt som beboelse.

Indtil 1963 var der i den nordlige ende af huset en lejlighed. Tømmermester Jørgen Thomsen boede her, for han byggede Hedenstedvej 25. Han var også ligsynsmand og ligkistesnedker.

Sidst var lejligheden udlejet til Peter Frederiksen og hans mor Ane Frederiksen. Gennem årene udøvede Ane Fransk Vask og strygning, og hun strikkede også for folk. Peter Frederiksen var Smedemester udenbys men startede eget mekanikerværksted i Stenderup Smedjen.