Hedenstedvej 21 – Sadelmager, Trikotageforretning

Huset bliver bygget til beboelse og saddelmagerværksted af Jens Rasmussen i 1916.

Af og til kom byens børn og besøgte Jens Rasmussen for de syntes, det var spændende at se ham arbejde i værkstedet.

Køer fra Stenderup lysegård på vej op i overmarken, billedet er  taget foran saddelmagerforretningen 1923 - Hedensted vej 21
Køer fra Stenderup lysegård på vej op i overmarken, billedet er
taget foran saddelmagerforretningen 1923 – Hedensted vej 21
Han fremstillede og reparerede seletøj, betrak og reparerede sofaer og lænestole. Når der skulle høstes lavede og reparerede han også bindesejl – de sprang eller revnede af og til. Et bindesejl sad på en gammeldags selvbinder, som man høstede med dengang.

1945 – Jens Rasmussen dør og hans enke Marie Rasmussen sælger huset til sadelmager Astrup. Han sælger det senere til Alma Fabricius, som flytter ind i huset sammen med Christian Larsen. Alma Fabricius starter trikotageforretning i huset.

Det er Alma Fabricius, der ejer huset. På et tidspunkt bortviser hun Christian Larsen til kun at opholde sig i værkstedet. Efter at være forvist fra husets beboelse, lejer han sig ind i ”bankhuset” på Stenderup Søndermark. Han får flere kvindelige bekendtskaber og lever livet så længe økonomien kunne holde til det.

I begyndelsen af 50’erne blev hestenes arbejde overtaget af traktorer og sadelmagernes storhedstid var omme, også for Christian Larsen, som søgte andre græsgange. Christian Larsen satte med sin levemåde kulør på byen og bidrog til samtaleemnerne omkring kaffebordene længe efter han var død.

1951 – Huset sælges til Hr. og Fru. Welling, der forsatte trikotageforretningen og udlejede i øvrigt dåbskjoler.

De sidste 50 år har huset været beboelse.