Gl. mejerivej 3 – Jernbane caféen

Et typisk eksempel på, hvordan man fastholdt arbejdskraft i byen.
“Jernbane Cafen” kaldet, på grund af sin beliggenhed nær ved Horsens Juelsminde Jernbanen.

Jernbane cafeen - Gl. mejerivej 3
Jernbane cafeen – Gl. mejerivej 3
Huset er opført i 1916 – 17 af teglværksejer N.P.Bech Stenderup Teglværk efter samme tegning som Hedenstedvej 1. Begge bygninger indeholdt hver fire lejligheder som N.P. Bech udlejede til sine arbejdere, herved fastholdt han en stabil arbejdskraft til sit teglværk.

Lejerne kunne få henstand med huslejen i vinterperioden hvor teglværket var lukket ned, til gengæld blev lejegælden trukket af lønnen i arbejdsperioden, der alt efter vejrforholdene var fra maj/juni indtil frosten sætter ind omkring november.