Transformator Tårnet

Dette var Bjerre – Hatting Herreders Højspændingsanlæg BHHH

Da det hvide lys kom
Det hvide lys kom til Stenderup i perioden 1918 – 1920. BHHH blev stiftet den 18. april 1918 og derefter blev der lidt efter lidt tegnet medlemskab af andelsselskabet og etableret ledningsnet.

Transformatortårnet
Transformatortårnet
Strømmen kom til byen via luftledning, til en nybygget transformator på palleshøj. Den var nr. 7 i selskabet. Herfra udgik der et lavspændingsnet til Stenderup by og omegn.

Strømregning på et landbrug 1957
Strømregning på et landbrug 1957
Typer af transformatortårne
Typer af transformatortårne