Hedenstedvej 22 – Formandshuset

Huset er oprindelig bygget i forbindelse med etablering af Horsens-Juelsminde Jernbane 1884 – 1957.

Men da der ikke kom jernbanebomme ved vejoverskæringer i Stenderup blev huset tjenestebolig for baneformanden og fungerede som sådan, indtil jernbanen blev nedlagt.

Herefter overgik huset til privat beboelse.

Hedenstedvej 22

Billedet viser huset i sin oprindelige udformning.