Uge 11 – Alsted Fredskov

Uge 11 – Alsted Fredskov

Den 16. juli 1812 stiftedes landets første andelsselskab – Alsted Fredskov.

De 25 andelshavere havde købt skoven for 25.000 rigsdaler af godsejeren på Stougård, Jacob Berg Secher.

Skoven blev drevet efter fælles vedtægter, der indeholdt bestemmelser om plantning, indsamling af olden, veje, skovtyve mv.

I mange år fejrede man Grundlovsdag, den 5. juni, og Valdemarsdag, den 15. juni, med kendte talere på festpladsen i skoven. Festpladsen eksisterer ikke mere.

Alsted Skovvej
Tidligere var vejen gennem skoven lukket med aflåste bomme. Først i 1924 – efter mange års forhandlinger – blev vejen en offentlig vej.