Uge 19 – Rohden Å – mellem Bjerre og Hatting herreder

Uge 19 – Rohden Å – mellem Bjerre og Hatting herreder

Rohden Å

En å er et godt skel mellem naboer – den er svær at flytte.

Rohden Å er fortsættelsen af Ørum Å og Urlev Å, og det lange åløb danner skel mellem Bjerre og Hatting herreder helt fra Hornsyld og til udløbet i Vejle Fjord ved Daugård Strand her vest for Rohden Gods.