Uge 38 – Bolbroholt

Uge 38 – Bolbroholt

Bolbroholt
Bolbroholt blev bygget i 1916 som skovfogedbolig af godsejer Schou, Palsgård, tegnet af arkitekt og kongelig bygningsinspektør Magdahl Nielsen.

Her boede den navnkundige skovrider Larsen og hustruen Ebba Larsen, der var en myndig og kærlig leder af Ulveungerne i Juelsminde i 1960’erne.