Uge 40 – Kampestensbygninger på Tønballe

Uge 40 – Kampestensbygninger på Tønballe

Tønballe
“Kampestensbyggeriet kulminerer i den lille fine herregård Tønballegård – opført 1887-88, hvor den ypperlige stenhugger Hans Simonsen fra Glud gjorde små underværker i soklen til hovedbygningen og den uhyre kampestenslade.”

Fra Søren Knudsens artikel om Handelspladsen Snaptun, der står at læse i Vejle Amts Årbog fra 1927, s. 258.

Læs selv mere om Snaptun og bla. om det flotte pakhus: Vejle Amts Årbog 1927