Uge 46 – Pløjejord i Skjold

Uge 46 – Pløjejord i Skjold

Pløjejord i Skjold

I første halvdel af 1800-tallet lavede man en ny vurdering af landets jorde.

Kvaliteten – boniteten – blev bedømt efter indhold af muld, ler, sand, grus mv. og vurderingstaksten angivet efter en skala fra 0 til 24, med 24 som den bedste.

Som regel var jorden bedst tæt ved landsbyerne, hvor der blev tilført mest gødning.

Her syd for Skjold Kirke ned mod åen fandt man noget af herredets bedste jord med en takst 20.