Uge 49 – Jørgen Jensen-Klejs

Uge 49 – Jørgen Jensen-Klejs

I Bjerre Herredsbogen fra 1963 står der om Jørgen Jensen-Klejs “Han fortjente en bautasten på Klejs bakker. Hvorfor har han aldrig fået den?”

Det har han så – og den står her.

Jørgen Jensen-Klejs blev født i Nebsagerskov i 1863, gik på landbrugsskole og blev gårdejer i Klejs.

37 år gammel blev han valgt til Rårup Sogneråd, hvor han blev formand. I årene efter blev han valgt til en lang række bestyrelser, bla. i Bjerre og Hatting Herreders Spare- og Lånekasse, Horsens Landbrugsforening og Horsens-Juelsmindebanen.

Han sad i Vejle Amtsråd 1902-10.

I 1906 blev Jensen-Klejs valgt til folketinget, hvor han fik en lang række betydningsfulde udvalgsposter gennem årene – bla. Bank- og Sparekassekommisionen, Valglovskommissionen af 1921, Prisreguleringskommissionen, Valuta-Fællesrådet, Folketingets Finansudvalg og næstformand i Rigsretten.

Han opnåede begge Rigsdagens topstillinger, som Folketingets formand i 1922-24 og formand for Landstinget fra 1928 til sin udtræden i 1936.

“…kun få gårdmandsrepræsentanter har været længere fremme i det offentlige liv end han”.

Jørgen Jensen-Klejs døde i 1947.

Kilde: Bjerre Herredsbogen