Uge 5 – Det er vådt herude…

Uge 5 – Det er vådt herude…

Eranthis
Vi er nået halvvejs gennem vinteren, der har været mild indtil nu.

Vintergæk og Erantis er oppe og hasselen står med lange rakler – et nyt forår er så småt på vej.

Men de lover frost i den kommende uge:

Inderlig jeg længes,
efter Vaar, men Vint’ren strænges;
atter Vinden om til Nord!
Kom, Sydvest, som Frosten tvinger,
kom med dine Taagevinger!
kom og løs den bundne Jord!