Uge 5 – Gravhøje i Rask Skov

Uge 5 – Gravhøje i Rask Skov

IMG_9796 (1368x1368)

Fra Aale kan man gå langs den nedlagte jernbane mod Raskmølle.

Lidt inde i skoven kan man følge en blå rute (ca. 4 km) mod nord gennem et landskab, der stadig er præget af oldtidens mennesker.

Små og store gravhøje ligger spredt mellem mosbegroede kampesten og mægtige, gamle træer.

Det hele giver området et spændende urskovspræg med flotte udsigter til Gudenåen og den store ådal fra skovkanten.

IMG_9788 (1368x1026)