Ta’ med på tur – Program 2018

Der er planlagt flg. ture:
  

6. august – En Bjerretur til Galgebakken

 En historisk vandretur i Bjerre – hør bl.a. om en hårdtslående herredsfoged og en forbryder med galgenhumor.

Bjerre, ”hovedstaden” i Bjerre Herred, har gennem århundreder været et vigtigt mødested for rejsende og for lovens håndhævere.
Kroen blev aflagt besøg på vej til eller fra handelsbyen Horsens. Den heldige handel kunne fejres og den mindre heldige dulmes med en dram eller to, noget godt øl og et solidt måltid.
På tingstedet mødtes herredsfogeden med herredsskriveren og stokkemændene. Tvister blev afgjort og forbrydere straffet med herredfogeden som dommer og stokkemændene som vidner.
”En Bjerretur” var tidligere et udtryk for, at man skulle møde i retten i Bjerres ting- og arresthus.
Denne gang er det en vandretur gennem Bjerre – fra Bjerre Kro, op til Galgebakken med den fantastiske udsigt og tilbage gennem Dybdal Skov.
Jens Kjær fra Glud Museum tager historier med og får sikkert også hjælp af de lokale.

Guide: Jens Kjær, Glud Museum
Tid: mandag den 6. august kl. 19.00
Mødested: Bjerre Kro

Arrangementet er gratis og der er ingen tilmelding.
Arrangør: Bjerre Lokalarkiv og Glud Museum/Kend din landsby

Udgivet i Ta' med på tur