13. august – 2. og 3. etape Tørringbanen: Vrønding, Flemming og Kørup Stationer

Vrønding Station 1962 (EDE)

Vi cykler fra Tamdrup Kirke ned til Vrønding Station og videre til Flemming Station. Herfra til Kørup Station og op til Tamdrup Kirke.

Turen er på ca. 16 km.

Undervejs fortælles om jernbanens historie og om nogle af de interessante steder vi møder.

Tid: Tirsdag den 13. august kl. 19
Mødested: Tamdrup Kirke
Turguide: Jens Kjær Jørgensen
Arrangør: Glud Museum / Kend din landsby

Tilmelding ikke nødvendig – bare mød op.

Tørringbanen – 9 historiske cykelruter: Læs mere her