21. august – 4. etape Tørringbanen: Flemming og Rask Mølle Stationer

Flemming Station 1957 (IVASAG)

Vi cykler fra Rask Mølle op til Honum og nedad til Skyggerslund. Herfra går turen over Hornborg til Flemming og tilbage til Rask Mølle.

Turen er på ca. 10 km.

Undervejs fortælles om jernbanens historie og om nogle af de interessante steder vi møder.

Tid: Onsdag den 21. august kl. 19
Mødested: Rask Mølle Kro, Stationpladsen i Rask Mølle
Turguide: Jens Kjær Jørgensen
Arrangør: Glud Museum / Kend din landsby

Tilmelding ikke nødvendig – bare mød op.

Tørringbanen – 9 historiske cykelruter: Læs mere her