Åstrup Forskole 1907-1960 – Åstrupvej 13

Åstrup Forskole 1907-1960 – Åstrupvej 13
Åstrup Forskole 1950'erne
Åstrup Forskole 1950’erne

Bygningen på Åstrupvej 13, ved siden af Åstrup Skole, blev bygget som forskole i 1907 for at afhjælpe pladsmanglen.

På luftfotoet, fra 1950’erne, har lærerinden taget skolebørnene ud i haven for at vinke til flyveren. Til højre på bygningen ses vinduerne i skolestuen.

Åstrup Forskole blev, sammen med skolen, nedlagt i 1960, og bygningerne blev privatboliger.

Kilde:
Hanne Skriver: Gamle, nedlagte landsbyskoler i Bjerre Herred, Lokalarkivet for Glud-Rårup-Skjold-Hjarnø sogne