Lindved Skole 1895-1960 – Ravnholtvej 24 – og Forskolen – Ravnholtvej 26

Lindved Skole 1895-1960 – Ravnholtvej 24 – og Forskolen – Ravnholtvej 26

1895 bygges en ny stor flot skole i Lindved. Der er behov for den – i den indtil da fungerende skole går der 75 børn.

Billederne her er alle fra lidt før 1920.

Lærerboligen er, som skik er, indrettet i den ene ende af skolehuset.

Her har læreren gæstebud i haven. Haven og lærerboligen var forbudt område for skolebørnene.
(Til gengæld var det nok ikke så ofte, at læreren kom rundt om hjørnet på legepladsen, for her har en del børn i hvert fald haft tid til at stå og indgravere deres initialer i husmuren – de er der endnu i 2015!)

På billedet er alle skolens elever og læreren samlet foran skolen. Også de yngste og deres lærerinde er med – de holder ellers til daglig til i den nybyggede forskole.

I begyndelsen af 1900-tallet var der ikke længere plads nok i Lindved Skole, og der blev bygget en forskole lige ved siden af, til de mindste elever, med en tilhørende bolig til lærerinden.
Det er nabohuset, Ravnholtvej 26. Bygningen står der stadig i 2015. Tag og vinduer er nye, men man kan stadig se, at vinduerne i skolestuen har været højere, end de er i dag.

Her er eleverne i forskolen i gang med en sangleg foran forskolen. Mon ikke det er ”Tre raske piger i en ring”?

Kilde:
Hanne Skriver: Gamle, nedlagte landsbyskoler i Bjerre Herred, Lokalarkivet for Glud-Rårup-Skjold-Hjarnø sogne