Bjerre Mølle

History in English
Geschichte in Deutsch

Bjerre Mølle er en ottekantet hollandsk vindmølle, hvis træskelet er tækket med røde teglsten.

Møllen bærer årstallet 1860, men blev først takseret til brandforsikringen i 1865. Den 20. oktober var møllen klar til at male korn på en grubbe-/pille og skallekværn og på to almindelige kværne.

Bjerre Mølle-01

Hatten og de 13,5 meter lange vinger blev oprindeligt krøjet med svans (manuelt krøjeværk), og vingerne var sejlførende.

Vest for møllen står et nu tomt motorhus. Her installeredes i 1908 en petroleumsmotor til hjælp på vindstille dage. Fire år senere blev møllen moderniseret med vindrose og jalousi- og klapvinger, hvilket betød, at vingerne nu automatisk drejede op mod vinden, og at vingernes areal reguleredes af vindens styrke.

Desuden ombyggedes møllen, så beklædningen på kroppen blev tagpap, idet understrygningen af teglstenene faldt af, når møllens maskiner arbejdede.
Samtidig blev der isat vinduer.

Møllen var i drift til 1955 og var da en del forfalden.

Forfaldet skred yderligere frem, men i 1974 dannedes Bjerre Møllefond, som over en fireårig periode restaurerede møllen. Møllen blev igen beklædt med teglsten, hvoraf flere var de oprindelige. Vindrosen er der stadig, og møllen fik igen hvidmalede vinger til sejl. Møllens vinger blevet udskiftet i 2010.

Møllen er den eneste bevarede teglhængte mølle i Danmark.

Møllen er altid åben for besøgende.

Kilder:
Gyldendal: Den Store Danske
Peter Pedersen: Bjerre Mølle