Hedenstedvej 41 – Distriksjordemoder

Huset er bygget på en udstykning af ”Nr. Aldum Østergård”.

Huset på Hedenstedvej 41
Huset på Hedenstedvej 41
Skødet blev solgt til Vejle Amtskommune, der opfører distriktsjordemoderbolig på grunden.

Den første jordemoder hedder Legart.

I 1938 flytter jordemoder Karen Friis og hendes mand Karl Friis ind.

Skiltet der sad på døren ind til huset
Skiltet der sad på døren ind til huset
Når Karen skulle ud til en fødsels var det som regel Lise Christensen der kørte. Var der meget sne på vejene måtte Lises mand Carl Christensen nogle gange køre foran med sneploven.

Huset sælges til Astrid og Viggo Pedersen og Karen Friis flytter til Bjerre.
Astrid og Viggo bliver i 1960 det første pedelpar på den nye centralskole.