De Stærke Jyders Privatskole i Gammel Sole

Den lille skole rummer mange fine bygningsdetaljer.
Den lille skole rummer mange fine bygningsdetaljer.
Skolen her blev bygget i 1907 som forskole til den skole, der allerede lå på den anden side af vejen.
Privatskolen havde omkring år 1900 to klasser med hver ca. 40 elever og med udsigt til fortsat stigning, gik man i gang med at bygge forskolen.

Huset rummede en skolestue med store vinduer mod øst, en lejlighed til lærerinden mod vest og udenfor var der have, legeplads og et udhus med vaskerum mv.

Skolestuen er bevaret med det gamle, enkle inventar.
Skolestuen er bevaret med det gamle, enkle inventar.
I 1925 var elevtallet nået op på 136 fordelt i 4 klasser på de to skoler. 1. og 2. klasse gik i forskolen, 3. og 4. klasse i hovedskolen. Det blev det højeste antal elever i skolernes historie.

Herefter faldt elevtallet gennem årene og i 1965 var det slut – man besluttede at nedlægge skolen og hovedskolen og lærerboligen blev solgt.

Anne Bjerge, der havde været lærerinde i forskolen siden 1923, fik ved sin pension i 1955 lov at blive boende i huset, så længe hun ønskede, og her blev hun til sin død i 1978.

Mindestuen

På loftet finder man Mads i æ Linds  bogsamling.
På loftet finder man Mads i æ Linds bogsamling.
Efter Anne Bjerges død stod skoleforeningen i en ny situation og tanken om at indrette huset til mindestue opstod.

Ved hjælp af en sparekassebog med kr. 10.000 fra ”Mads i æ lind”, Mads Hansen fra Båstrup Lind, blev huset sat i stand, så lejligheden kunne udlejes og skolestuen indrettes til museum.

I 1982 kunne man åbne Mindestuen, der huser dokumenter, gamle billeder, bøger og andet, der fortæller om De stærke Jyders opståen og kamp.

Mindestuen er åben efter aftale og kontaktinfo findes ved indgangen.

Baggrunden for De stærke Jyder

Lille katekismusKonfirmationen blev indført i 1736 og som forberedelse skulle degnen undervise børnene efter Luthers lille Katekismus og Pontoppidans Forklaring. I kirkerne sang man efter Kingos Samlebog fra 1699.

I begyndelsen af 1800-tallet vandt rationalismen frem – fornuften skulle råde – og der blev indført nye lærebøger og en ny ”Evangelisk Kristelig Salmebog”.
Dette vakte en modstand i nogle kredse og blev baggrunden for de ”De stærke Jyders” fremkomst.

Kingos salmebogModstanden førte til en ”salmebogsstrid”, hvor man fortsatte med at synge efter Kingos Salmebog og en ”skolestrid”, hvor forældre nægtede at sende børnene i skole med mindre de kunne beholde de gamle lærebøger.

Det blev til mange års dramatisk kamp, hvor de stærke jyder trods alvorlige bøde- og fængselsstraffe var urokkelige og i 1839 vandt de endelig kampen.

To år tidligere havde de med herredsfoged P. Wieths anbefaling, på ny ansøgt kongen om at måtte beholde de gamle lærebøger. Det danske Kancelli havde givet sig god tid, men til gengæld var afgørelsen positiv. Skolekommissionen modtog en skrivelse, der tillod den fortsatte brug af de gamle lærebøger. Man kunne nu bruge de bøger man ville og undervise privat eller i skole, som man ønskede det.

I Gammel Sole oprettede de stærke jyder privatskole i 1841 og fra starten var der stor interesse.

Mads Andersen, Solballegaard, ejede skolen og underviste selv børnene. Fra en start med 7 elever voksede børnetallet hurtigt og mangedobledes i løbet af få år. Skolen blev delt i to klasser, ældste og yngste, med skolegang hver anden dag.

Den første skole var indrettet i et gammelt hus, og det blev senere (1875) erstattet af bygningen, der stadig ligger over for Mindestuen.

Luthers Forklaring