Stenkisten i Gl. Sole

Stenkisten dukkede frem i 1988 i forbindelse med anlæg af motorvej E45 på gårdejer Anna Laursens ejendom lige øst for Gl. Sole.

findested-stenkisten

Her dannede de fint tilhuggede granitblokke broen over en lille bæk. Blokkene hvilede på store kampesten og det hele dannede et ca. 4 meter langt og over 2 meter bredt anlæg.

Stenkisten 1

I den ene side var der kampesten hele vejen op, hvilket kunne tyde på, at stenkisten engang er blevet forlænget.

Stenkisten 2

Motorvejskontoret viste stor interesse for en bevarelse af fundet og ønskede at genopstille stenkisten på rastepladsen nord for Hedensted.

Lokale borgere fik dog stenkisten her til Gl. Sole, hvor de mente den skulle stå, når den var fundet her.