Mindestenene på Borre

Mindestenene på Borre

De tre mindesten er rejst over Christian Magnus Christiansen, sønnen Niels Christiansen og svigersønnen Ingemann Christiansen.

Christian Magnus Christiansen købte i 1907 et stykke jord på Egholm, hvor han byggede ejendommen Søborg.

I 1912 købte han Borre med de to store banker – i alt ca. 21 hektar. Den gamle gård, der dengang lå på det lave stykke mellem de to banker, rev han ned, og tømmeret blev brugt til en lade inde på Egholm.

Landmand og landindvinder
Christian Christiansen forsøgte at tørlægge Lillestrand. Dæmningen mod sydøst blev forstærket og en vindmølle pumpede vandet ud i fjorden. De ny indvundne arealer blev brugt til græsning for køer og kvier, men det lykkedes ikke at tørlægge området helt. I dag er vandstanden atter hævet i området.

Frugtavler
Christian Christiansen ønskede at plante frugttræer på Borre, men måtte først skabe læ.
Han gik i gang med at plante læhegn og prøvede mange forskellige slags træer. Hvidgran og senere Seljerøn og Hvidtjørn viste sig at være bedst.

Mod alle odds fik han omskabt de sandede banker til frodige frugtplantager, og konsulenter fra Haveselskabet var begejstrede, da de besøgte ham i 1944:

”Det er dog ikke alene læplantningen og dens mange interessante enkeltheder, der må aftvinge beundring, men i endnu højere grad selve frugttrækulturen.
Vi erindrer ikke at have set frugttræer, i de forskelligste aldre, lige fra de ældste i plantningen og til de helt nyplantede, i en så kraftig og dog velafbalanceret udvikling, som her.”

Christian Christiansens ”hemmelighed” var gødningsbalancen. Hverken for meget eller for lidt af de enkelte næringsstoffer. ”Jorden er et fint instrument at spille på, meget finere end mange af dem tror, der ellers dagligt omgås jorden”.

Kyllingefarmer
En anden aktivitet var produktion af kyllinger. 40-50.000 kyllinger om året i de to store hønsehuse, der blev bygget på østsiden af Borre. Det ene hus står der stadig.

Tangproducent
De store mængder Ålegræs (Alm. Bændeltang), der om efteråret drev i land på Borre, udnyttede Christian Christiansen også. To mand slæbte tangen op på land og bredte den ud i et tyndt lag. Når tangen var tør blev den samlet i en tanglade yderst på halvøen og presset i baller.
Ballerne blev eksporteret til Norge, hvor tangen blev brugt til isoleringsmateriale. Virksomheden ophørte, da Ålegræs forsvandt fra de danske farvande på grund af sygdom.

Sønnen Niels Christiansen døde ved en ulykke i Canada.

Svigersønnen Ingemann Christiansen fortsatte virksomheden på Borre og solgte i 1974 til direktør Axel Schur.

I dag holder konferencecentret “Borre Knob” til på Søborg og tilbyder noget af Danmarks bedste selskabsmad.

Selve Borre er åben for offentligheden til stor glæde for bl.a. vandrere og lystfiskere.