Øster Bisholtvej 10

Søren Knudsens barndomshjem - tegnet af SK i 1929
Søren Knudsens barndomshjem – tegnet af SK i 1929
Søren Knudsen, Glud Museums grundlægger, blev født her den 21. august 1878.

Hans far, Peder Helbæk Knudsen, ”Pe’ Tømrer”, var fra Dauding og moren, Caroline Hansen, var født i ”Hoelborg”, der ligger nær ved, på Nordmarksvej 8.

Huset var dengang et andet – ”en ussel rønne”, kaldte Søren Knudsen det.

Familien overvejede at søge lykken i USA, og i foråret 1883 rejste Sørens far, hans ældste søster Anna og hendes forlovede derover. Om sommeren skulle Anna føde, men der opstod komplikationer og hun døde i barselssengen. Planerne om at emigrere blev skrinlagt og Pe’ Tømrer rejste hjem med 900 kroner på lommen.

Peder Helbæk Knudsen og Caroline med barnebarnet Magda
Peder Helbæk Knudsen og Caroline med barnebarnet Magda
I 1889 rev han det gamle hus ned og byggede huset, der ligger der i dag. Der var tømrerværksted i stuen mod vest.

Pe’ Tømrer lavede også ligkister og havde altid to stående på loftet. De sidste to var til ham og ”Line”. Det fortælles, at han gerne skulle prøve kisterne af. De skulle være gode at ligge i, så han tog en middagslur i kisterne, han havde lavet.

- og oppe på loftet tegnede Søren ministrene Ravn, Estrup og Scavenius
– og oppe på loftet tegnede Søren ministrene Ravn, Estrup og Scavenius
1880’erne var en urolig tid, hvor Højre-regeringen, under ledelse af konseilspræsident (statsminister) J.B.S. Estrup gennemførte provisoriske (foreløbige) finanslove uden om flertallet i folketinget.

Pe’ Tømrer var erklæret socialist og skattenægter under Estrup.

Rundt om i landet sang man: Ned med Estrup, Scavenius og Ravn, vi vil ingen revnet grundlov ha`, i folkets København

Pe’ Tømrer døde i 1911.
I 1924, året før Caroline døde, var hendes bror, Søren Skov Hansen, og hans kone Martha flyttet ind i huset.
Senere brugte deres søn, Hans Lund Hansen, i en årrække huset til sommerhus.
I 1954 blev det købt af Svend Vilstrup Andersen.