Nebsager Kirke

Nebsager kirke er en middelalderkirke fra 1200 tallet.
I koret findes rester af kalkmalerier, og samme sted hænger to epitafier af brødrene Hoffmann, som boede på Skjerrildgård, der i lange perioder ejede kirken.

kirken

Kirken er restaureret i 1979 og gennemgående restaureret i 1999. I den forbindelse blev der indkøbt en ny altertavle af Sven Havsteen Mikkelsen. I kirken er der 125 siddepladser.

Præstegården, af hvilken der nu kun er stuehuset fra 1875 tilbage, var indtil Juelsmindebanens anlæggelse i 1884 sognets største gård, bortset fra Skjerrildgård.

I takt med at stationsbyen voksede, blev præstegården mindre, idet præstegårdsjorden blev købt og udstykket til byggegrunde. I dag er kun mosen og lidt skov tilbage. Kirkens parkeringsplads er anlagt oven på byens gadekær, også kaldet “store og lille klokkedam”.