Klakring Østre Forskole – Savværksvej 2

Klakring Østre Forskole – Savværksvej 2
1936 - Frk. Nielsen tv. og th. hendes søster, Grethe Nielsen, der var på besøg.

Skolen er bygget i 1917. Den første lærer hed Karen Sørensen.

I 1935 kom Karen Nielsen eller Frk. Nielsen som hun blev kaldt.

Hun var uddannet forskolelærerinde. Det var en kort uddannelse (kortere end alm. læreruddannelse) på 1-2½ år, man kunne tage på Statens Forskoleseminarium i Vejle.

1936 – Frk. Nielsen tv. og th. hendes søster, Grethe Nielsen, der var på besøg.

Skolen i Klakring i 30-erne, af Erik Glassow:
Dengang var der to “store” skoler i Klakring – Østre og Vestre Hovedskole – og to forskoler, den østre og den vestre.
I forskolen gik vi tre år – hver dag. Anden og tredje klasse om formiddagen, første klasse om eftermiddagen.

Om sommeren var skoledagen lidt længere end om vinteren, men normalt kun 3-4 timer om dagen.

Eks.: 1946 – På forskolen gik 3 klasser, 1., 2. og 3. årgang
Der var undervisning 6 dage ugentligt.
Antal timer pr. uge henhv. sommer og vinter:
1. årgang: 19/18 – 2. årgang: 22/18 – 3. årgang: 22/18

Forskolerne blev nedlagt i 1981, da Lilleskolen blev bygget ved Juelsminde Skole.

Matr. 62e