Klakring Savværk – Savværksvej 9

Klakring Savværk – Savværksvej 9
Klakring Savværk -Tegning af Søren Knudsen
Tegning af Søren Knudsen

Grundlagt af møllebygger Søren Johansen i 1904 og i starten drevet af en vindmølle.

Der blev oprindelig produceret skafter, senere har der været produceret mange forskellige elementer, og senest skæres der finer af bøg og planker til møbelindustrien.

Klakring Savværk – ca. 1910

På billedet ses bagest Søren Johansen, forrest tv. Rasmus Johansen (bror, Stouby Savværk), drengen er Chr. Johansen, 1904-91. Manden th. er ukendt.

I det ”gamle” savværk, der lå ned til banen, var der læsseramper til toget, som kørte lige forbi. Denne del blev nedrevet efter at savværket blev solgt til Hosby Huse.

De røde bygninger, der ligger på den modsatte side (nordsiden) af Savværksvej, kaldtes Sibirien, da de lå væk fra det egentlige savværk.

Kilde: Tekst til jernbanebroderierne