Klakring Vestre Hoved- og Forskole – Vejlevej 19 og 23

Klakring Vestre Hoved- og Forskole – Vejlevej 19 og 23

Klakring Vestre Hovedskole, Vejlevej 19

Den 22 oktober 1883 blev den ny Klakring Vester Skole indviet til brug med en smuk tale af Pastor Blædel.

Lærere:
1883: Thomas Lauritzen (Kohl), først lærer i Asløkke, 1877 kaldet til Lærer ved Klakring Skole. Året efter blev andenlærerembedet nedlagt og et nyt (Klakring østre) Embede oprettet.
I året 1880 blev den gamle skole solgt og en ny skole (Klakring Vestre) bygget, hvor Lauritzen virkede som lærer og kirkesanger til sin død i 1897.

1897: Frands Sørensen Holm, kaldet 1897 til Klakring Vestre Skole og kirkesanger ved Klakring Kirke. Fra 1905 tillige organist – fra 1917 alene organist. Forfatter til bogen “Bjerge og Hatting Herreder”, der er fyldt med lokalhistorier.

Klakring Vestre Forskole – Vejlevej 23

Bygget 1917

Lærere:

1917 – Jenny Konradsen, f. 20/3-1886, kirkesanger fra 1917

19- : Birgit Bennetsen

Skolen i Klakring i 30-erne, af Erik Glassow:
Den 1.maj 1934 gik jeg sammen med min mor hen til Vestre forskole til Jenny Konradsen for at begynde skolegangen. Det blev en spændende tid for mig.
Vi lærte selvfølgelig at læse, regne og skrive (med i griffel og tavle), men den verden som Jenny Konradsen åbnede for os ved at fortælle bibelhistorie, danmarkshistorie og ikke at forglemme eventyrene var fantastisk. Der var også terperi vi skulle igennem, idet vi skulle lære salmevers udenad. Det var lidt træls, men effektivt må det have været for nogle af versene hænger ved endnu.

Fra jubilæumsskriftet 1993 – “Fyrre år foran”

Vestre Skoledistrikt
Vesterager, Vesterby, Kokborg, Klakring Mark, (alt hvad der ligger nord for Klakring Vesterby vejen) med undtagelse af Bolbroholt.

Kilde: Embedsbog