Jordemoderhuset

Jordemoderhuset

Huset var blevet bygget i 1820 af Niels Juel Reedtz til Palsgaard til brug som bolig for en nyansat jordemoder, der skulle betjene de 2 sogne: As og Klakring.

Huset bestod af to længer, med stuehuset langs vejen og stalden i vinkel derpå.

Jordemoderen var den da 26-årige Else Jensdatter, som var født i Hosby, og som på Reedtz´ foranledning og anbefaling havde fået en grundlæggende uddannelse som jordemoder ved Fødselsstiftelsen i København.
Da hun kom tilbage fra København som uddannet jordemoder, blev hun gift med sin forlovede, Hans Nielsen Bækling fra As, og som nygifte flyttede de ind på Bolbroholt.

I mere end en menneskealder passede Else Jensdatter sit store jordemoderdistrikt fra Vejle fjord i syd til Ringstholm i nord.
Hvor mange nye verdensborgere hun i årenes løb har taget imod, er ikke godt at vide; hun døde i 1870.

Andre beboere
Det er ikke helt klart, hvem der overtog huset efter jordemoderen.

Omkring 1913 flyttede Niels Jørgensen ind. Han var herskabskusk og chauffør på Palsgård. Han døde i 1952 og hans enken bleb boende i huset til 1962.

Derefter var huset skovarbejderbolig for Hans Lundfald indtil 1980.

Hjerresens hus
Da golfbanen blev anlagt talte man om at indrette huset til klubhus, men det blev ikke til noget.
I stedet blev huset udlejet til Erna og Henry Hjerresen. Det hjælpsomme ægtepar blev kendt af golfspillerne og ”Hjerresens hus” et hyggeligt mødested.

Huset blev revet ned i 1980’erne for at give plads til udvidelse af golfbanen.

Kilde: Kærnen 2006: