Øster Snede Kirke inde

Gruppe 10: Amanda – Freja – Johanne (5. kl), Øster Snede Skole

Kirken er 830-850 år gammel.

Kirken blev bygget af stenhuggerlaug som huggede sten til kirken.
Kirken blev renoveret for 12 år siden, men meget tid før var der heller ikke kirketårn, det blev også bygget med tiden. I kirken blev der for 2-3 år siden sat skærme op.

Det arrangement der har været flest mennesker til i Øster Snede kirke var til
julegudstjenesten 2015 hvor de lavede kirken om til Arndal, der kom ca. 600 mennesker.

Til konfirmation og påskedag er der ca. 400 mennesker.

Her er et kendt kalkmaleri fra Øster Snede kirke som nationalmuseet har beskrevet:

“Krigeren, på korbuens sydvange, må have været vist stående men er kun bevaret fra hofterne. Han har en gevaldig hårpragt og er iklædt en stramtsiddende, tofarvet kofte med handsker og holder i sin venstre hånd et stort tohåndssværd. Højre hånd griber om eller hviler på antydningen at et hoved (en fjendes afhugne?).
Fotografier fra restaureringen (i NM) viser kun ret skadede dele af håret, kroppen, sværdet og hovedet; men ifølge konservatoren, Egmont Lind, kom det øvrige frem under fin afdækningen. Figuren er gerne opfattet som Samson på grund af det lange hår. Men tolkningen gør det svært at forstå hovedet forneden (hvis det da er et hoved), ligesom en fremstilling af Samson stående alene ville være ret enestående. Det er derfor også muligt, at figuren forestiller en anden af de ‘kæmper’, tiden dyrkede, såsom Holger Danske med trolden Burmans hoved.”