Gl. Sole Mejeri

Gruppe 8: Simon – Benjamin H – Thea, Øster Snede Skole

Lige nu bor Christian Pedersen i mejeriet.

Der var fem forskellige landmænd, der blev valgt til bestyrelsen. Mejeri blev nedlagt 1980.

Andelsmejerierne i Øster Snede sogn

Den måske mest almindelige landindustri var andelsmejerierne, der for hovedpartens vedkommende blev anlagt ca. 1885 til 1920. Sammen med møllerne udgjorde mejerierne hjørnestenen i andelslandbrugets forarbejdningsvirksomheder. Mejerierne anlagdes også tæt på råstoffet; den let fordærvelige mælk tålte ikke lang transport uden afkøling. Omtrent hvert sogn havde et mejeri, ja nogle sogne endda to eller flere. I sogne hvor Indre Mission eller De stærke Jyder stod stærkt oprettede de egne, søndagshvilende mejerier. Her var arbejdet bandlyst om søndagen, der i stedet skulle bruges på andagt.