Kirken

Kirken er et af de ældste byggerier i Stenderup. Den hvidkalkede del af kirken er bygget i middelalderen 1150-1175.

Stenderup kirke og Torv ca. 1900
Stenderup kirke og Torv ca. 1900
Tårnet i de røde munkesten er først opført i år ca. 1500, mens det blytækkede spir er fra 1700-tallet. Våbenhuset er bygget på tårnet under en total renovering i 1865, før var det ved mandsindgangen på skibets sydside.

Fra 1175 og til renoveringen i 1865 var der to indgange til kirken. Èn til mænd på skibets sydside og èn til kvinder og børn på skibets nordside. Indgangene kan stadig ses i dag, selvom de er muret til.

Kirken har bevaret meget af sit romanske udtryk, idet der stadig er rundbuefriser på flankemurene og der er en tredeling i blændingsfelter med tvillingebuer, på korets gavl.
I koret og på skibets nordside er flere af de oprindelige små romanske rundbuede vinduer bevaret, men er nu tilmurede.

Kirken 1935 (330x472)Døbefonden er fra 1100-tallet og lavet i romansk granit. Motivet på døbefonden er en engel, der blæser i basun, mens tre andre engle, bevæbnet med sværd og spyd, kæmper mod onde magter i skikkelser som mennesker, løver, drager.

Dåbsfadet er fra 1575 og af sydtysk oprindelse. Det forestiller Marias bebudelse. Det er sandsynligvis kommet til Stenderup i 1700-tallet.

Kirkens gamle klokke er fra 1611 og bærer skriften: VERBUM DOMINI MANET IN ÆTERNUM BORCHARD GEL GIESSER M* F* ANNO 1611. Det betyder: ”Herrens ord forbliver evindeligt”, og at Borchard Gel Giesser har lavet klokken i 1611. Klokken blev i mange år trukket via kirkens pulpitur, men nu har den mekanisk ringning.

Luft foto af kirken 1951
Luft foto af kirken 1951