Lærkevej 1 – Degne og skole embedet

Der har mindst været tre skolehuse på stedet. De ældste kilder fortæller, at der i 1680 blev ansat en degn med tilladelse til at virke som dansk skolemester, og undervise i læsning og skrivning udover den obligatoriske katekismusundervisning, så på det tidspunkt må der have været en degneskole.

Af kildematerialet fremgår det, at kirken, godsejerne og bønderne var aktive i skolesagen. I 1739 udfærdiges der af de ansvarlige i skolegang en fundats for skolen “udi Stenderup Bye”.

Det fortælles, at der først i 1800 tallet lå et skolehus på stedet. Gulvet var stenpikket, børnene sad på planker, der var sømmet på nedgravede stolper.

Den gamle skole og landbrugsbygning før 1917
Den gamle skole og landbrugsbygning før 1917

Degnen drev landbrug ved siden af undervisningen, så der var også udhusplads på området. Degnejordens areal udgjorde 5½ tdr. land. Senere midt i 1800 tallet bygges der et grundmuret hus beliggende nord-syd indeholdende bolig for degnen og med skoleklasse i sydenden. Det er den nuværende Lærkevej 3. Skolegang fortsatte i dette hus frem til 1917, hvor der blev opført en ny 4 klasses skole med gymnastiksal og bolig for en lærerinde til undervisning af 1.- og 2. klasse. Huset er det nuværende Lærkevej 1.
4 klassesskolen opført 1917 – billedet er taget noget senere
4 klassesskolen opført 1917 – billedet er taget noget senere

Der hvor skolen af 1917 blev bygget, lå den gamle skoles landbrugsbygning. Denne var efterhånden blevet overflødig. Læreren skulle nu helt hellige sig at undervise og ikke drive landbrug, som en del af aflønningen. Laden blev brugt som gymnastiksal for skolen og den stedlige gymnastikforening. Skolen af 1917 fungerede helt frem til 1961, hvor den nye centralskole blev taget i brug (Hvor skolen er i dag).

Herefter blev huset på Lærkevej 1, anvendt til kæmnerkontor for Urlev-Stenderup kommune, legestue og ungdomsklub. I 1989 sælger Juelsminde kommune huset til privat beboelse.

Førstelærerboligen Lærkevej 3 er også solgt. I den tilhørende have opførtes der 2 lærerboliger i forbindelse med byggeriet af centralskolen.