Hedenstedvej 39 – ”Fristed” – diskret ophold, karetmager, snedkerværksted, møbelfabrik

I forbindelse med at Teglværksejer N.P. Bech i 1917 sælger sit jord omkring Hedenstedvej mod Nr. Aldum udstykkes en del byggegrunde, og der dannes efterhånden en bydel, der bliver kaldt Fristed.

Hedenstedvej 39 bliver bygget i den bydel. Det er en udstykning fra Mads Pedersen fra ”Nr. Aldum Østergaard”.

Skødet til huset bliver i 1920 solgt til Alfred Jacobsen. Huset havde i mange år et skilt med teksten ”Fristed”, for Alfred og hans hustru gav husly til ”faldne” kvinder. De tilbød diskret ophold før, under og kort tid efter fødsel.

Huset på Hedenstedvej 39
Huset på Hedenstedvej 39
I 1945 oprettede Oluf Jensen karetmagerværksted, og i 1949 bebos det af snedker Kristian Skov Hansen.

Værkstedet videreføres af Snedkermester Gert Møller Jensen i 1953.
Han udvider værkstedet og serieproducerer reolsystemer, der bliver solgt over hele landet.

I ca. 5 år blev der fremstillet standurkasser til F.A. Royal ure i Horsens.

I 1985 blev det anvendt til fabrikation af bondehusvinduer indtil værkstedet nedbrændte i 1986, siden har det udelukkende været beboelse.