Hedenstedvej 40 – Børstenbinder, Fransk Vask

Huset er bygget på en smal stribe jord der tidligere tilhørte ”Gård nr. 8”. Skødet til huset bliver solgt til Rasmus Pedersen i 1862.

I mange år rummede huset 2 beboelser.

Fra 1925 ejes huset af børstenbinder Christian Rasmussen (far til Vognmand K. Møller Rasmussen), han havde beboelse og et lille værksted i vestenden. Han fremstillede koste, karskrubbere m.m. til brug i husholdningerne og på gårdene.

Østenden var udlejet til en familie. Fru Rasmussen, der i daglig tale blev kaldet ”Misse”, havde en forretning med Fransk Vask, dvs. vask og strygning af mændenes kravebryst, flipper og manchetter – alle de synlige ting der stak ud under et jakkesæt med vest. Når mændene skulle til bal lørdag aften var det trængsel hos ”Misse”.

Misse var ikke mor til K. Møller Rasmussen, han må have haft en tidligere kone. Men sammen havde børnene Harriet, Martha ”Gysse” og Frank ”Buman” (Plejebarn).

Hedenstedvej 40
Hedenstedvej 40
Efterfølgende har huset kun været bolig for en familie. Huset var oprindelige bindingsværk, der er nu skalmuret og grundmuret.