Uge 11- Haustrup Sø

Uge 11- Haustrup Sø

Haustrup Sø

Nordvest for Tørring, ved Egholm Mølle, ligger den udtørrede sø – Haustrup Sø.

I 1920’erne købte områdets lodsejere møllens rettigheder til opstemning og fik søen afvandet.

Der er en afmærket vandrerute langs søens vestside, med udgangspunkt fra en P-plads tæt ved Egfholm Mølle.

På ruten ses stadig de mange afvandingsgrøfter, der leder vandet væk fra engene.