Opført i 1864 af Sønniche Arenkiel. Arbejdede som kornmølle, der betjente lokale landmænd. Møllen var hjemsted for Stouby Lokalforening under Jydsk Andels-foderstofforretning, lokalfore-ningen blev opløst i 1989. Møllen havde bevilling til udskænkning af alkoholiske drikke i en længere periode. Desværre …

Stouby Mølle Read more »

Foran kystskrænterne, på det lave engareal ud mod Vejle Fjord få hundrede meter fra havet, opførte Karen Gyldenstjerne sit enkesæde Rosenvold i 1585. Holger Rosenkrantz havde tidligere oprettet Rosenvold som hovedgård omkring 1570. Han havde erhvervet arealerne fra den tidligere …

Rosenvold Read more »

Oprindelig flere gårde under Rosenvold. I 1800`tallet var her 2 gårde: Over Rohden og Neder Rohden. 1869 blev gårdene slået sammen af den daværende ejer, Eggertsen, som opførte avlsgården, herefter var navnet Rohden. 1897 overtog Baron Flemming Lerche og hustru …

Rohden Read more »

Aastedbro Kro og Brohus var tidligere en firelænget gård, der lå med åbningen ned til åen. Når man skulle over broen måtte man ind gennem gården og betale bropenge til kromanden. Vandrere kunne passere uden at betale. Ofte gjorde man …

Aastedbro Kro Read more »

Sognehuset er opført som præstebolig i 1672. Den har efter sin tid været en anselig bygning. Omme på havesiden ses, hvor der tidligere har været en port ind til den firelængede gård. På porthammeren står på latin, at porten ikke …

Sognehuset Read more »