Den flotte bygning du står ved – Aale-Hjortsvang Minihal – er resultatet af et enestående arbejde, som blev planlagt, udført og delvist finansieret af frivillige. Forhistorien er den opblomstring, der var i børnegymnastik og musikskole tidligt i 1990’erne. Pladsen på …

Minihallen Read more »

Her midt i landsbyen lå endnu omkring år 1900 byens gadekær – men det var efterhånden ved at gro helt til. I 1908 da kvinderne fik kommunal valgret blev to kvinder, Karen Dahl Jensen og Kristine Bjerre, valgt ind i …

Kvindeegen Read more »

Åle kirke antages at være fra det 12. århundredes anden halvdel – altså over 800 år gammel. Kirken er opført i romansk stil med små rundbuede vinduer og en syddør og en norddør, der var kvindernes. Vinduerne på nordsiden og …

Aale Kirke Read more »

Det var landmand Johs. Vandel, der i begyndelsen af 1900-tallet, startede en destruktionsanstalt for døde dyr på sin ejendom Møllegården. Den senere ejer Søren Laursen Sørensen solgte i 1934 virksomheden til Vejle og Omegns Andelsslagteri. De opførte en moderne kødfoderfabrik, …

DAKA Read more »

I 1913 startede Korsør Stenforretning en skærvefabrik på Remmerslundvej, hvor Genknus ligger i dag. ”Den østjyske israndslinie” går ned gennem Østjylland og gennem området ved Løsning, og sten og grus, bragt hertil med isens smeltevand, har aflejret sig i området. …

Skærven Read more »

”Børnenes, ungdommens og hele sognets bygning”. I begyndelsen af 1950’erne var det sognerådets idé at skabe et nyt mødested, og det var sognerådsformandens, gårdejer Arne Møller, Sæbberupgårds, kongstanke at få styrket fællesskabet i sognet. Sognegården skulle bygges ved skolen, og …

Sognegården Read more »

Aksel Søgaard købte Løsning ”Materialhandel” i 1922 af Købmand Sørensens enke. Dengang var der ikke noget, der hed selvbetjening. Aksel Søgaard eller en af de ansatte stod bag disken og vejede varerne af og pakkede dem ind til kunden. Varer …

Købmanden Read more »