Kategori: Stenderup

Hedenstedvej 44 – Handelsgartneri ”Solhjem”

Jorden er en udstykning fra Stenderupgård (Gård nr. 6). I 1917 køber gartner Chr. Petersen et stykke jord og opretter et frilandsgartneri. I dagligtale hedder han ”Solskin Petersen”. I 1941 køber gartner Svend Ejner Jensen, han er ungkarl og har

Hedenstedvej 41 – Distriksjordemoder

Huset er bygget på en udstykning af ”Nr. Aldum Østergård”. Skødet blev solgt til Vejle Amtskommune, der opfører distriktsjordemoderbolig på grunden. Den første jordemoder hedder Legart. I 1938 flytter jordemoder Karen Friis og hendes mand Karl Friis ind. Når Karen

Hedenstedvej 40 – Børstenbinder, Fransk Vask

Huset er bygget på en smal stribe jord der tidligere tilhørte ”Gård nr. 8”. Skødet til huset bliver solgt til Rasmus Pedersen i 1862. I mange år rummede huset 2 beboelser. Fra 1925 ejes huset af børstenbinder Christian Rasmussen (far

Hedenstedvej 39 – ”Fristed” – diskret ophold, karetmager, snedkerværksted, møbelfabrik

I forbindelse med at Teglværksejer N.P. Bech i 1917 sælger sit jord omkring Hedenstedvej mod Nr. Aldum udstykkes en del byggegrunde, og der dannes efterhånden en bydel, der bliver kaldt Fristed. Hedenstedvej 39 bliver bygget i den bydel. Det er

Hedenstedvej 36 – Vognmand, Lillebil

Carl Christensen og hans hustru Lise boede i starten på Hedenstedvej 25 i et lille træhus (i dag er det skalmuret, og med eternittag oven på paptaget), herfra drev de vognmandsforretning. I 1933 bygger Carl Christensen og Lise Hedenstedvej 36

Hedenstedvej 34 – Købmand

I 1930 bygger Elly og Niels Jensen hus på grunden og starter en købmandsforretning. Elly var udlært kommis i Stenderup Brugsforening. Niels Jensen laver lidt af hver, han kører bl.a. lillebil i en Ford fra 1929. Da krigen kommer, ophører

Hedenstedvej 30 – Vognmand, Lillebil og køreskole

Grunden bliver købt i 1946 af vognmand K. Møller Rasmussen og opfører senere et garageanlæg på grunden. Møller Rasmussen begyndte med at kører lillebil (taxa) der også blev suppleret med lastvognskørsel. Efter anden verdenskrig etablerede Møller en køreskole i kølvandet

Hedenstedvej 28 – Herreskrædderi

Niels Olsen Damkjær bygger i 1929 huset og her starter Damkjær Skrædderforretning. En god og solid virksomhed med en skræddersvend og fru Damkjær som medhjælp. Herreskrædder Niels Damkjær med barnebarn Niels og nabobarn Inga Dec. 1944[/caption]I huset boede Niels Damkjær,

Hedenstedvej 26 – Barber salon, slagteri udsalg og apoteker udsalg

Huset blev bygget i 1922 og købes i samme år af barber Christian Thomsen, der indretter salon i huset. Han sælger huset til Valdemar Julius Pedersen i 1928 og salonen bliver udlejet til barber og herrefrisør Knud Sørensen. Knud og

Hedenstedvej 25 – Tømrer og snedkerforretning

1922 – Grunden blev udstykket. Huset var oprindeligt et træhus med udvendig puds. Det blev opført af Jørgen Thomsen til sig selv og indeholdt både bolig og værksted. Det siges, at Thomsen var af den ”gamle skole”, der brugt håndtilhugget

Hedenstedvej 24 – Slagterbutik, slagterhus og hjemmesygeplejeske

I 1923 bygger Slagtermester Viggo Jensen er hus med butik og tilhørende slagterhus – Viggo drev forretningen sammen med sin kone Metha og her var slagterforretning i mere end 30 år. Viggo Jensen udtalte altid: ”jeg har kun det bedste”,

Hedenstedvej 21 – Sadelmager, Trikotageforretning

Huset bliver bygget til beboelse og saddelmagerværksted af Jens Rasmussen i 1916. Af og til kom byens børn og besøgte Jens Rasmussen for de syntes, det var spændende at se ham arbejde i værkstedet. Han fremstillede og reparerede seletøj, betrak

Hedenstedvej 20 – Købmand og brugsforening nr.1

Her havde Stenderups første brugsforening til huse. Huset blev bygget i 1892 og Hans Hansen starter købmandsforretning i 1898. Den bliver overtaget af Stenderup og Omegns Brugsforening i 1907. I 1932 flytter Brugsforeningen over på den anden side af Hedenstedvej.

Hedenstedvej 15, 17 & 19 – Savværk og tømrerforretning

I 1899 starter Peder Jacobsen en savmølle op på grunden, og flytter sin tømrervirksomhed, som han havde drevet fra ”Gadekærgaard” siden 1880, til Hedenstedvej. Han bygger Hedenstedvej 15 som privatbolig. Virksomheden sælges i 1909 til tømrermestrene Jens Jensen, Ørnstrup, og

Hedenstedvej 13 – Herre og dame frisør Salon

Huset er fra 1891 og har haft flere ejere: 1905 – Huset bliver købt af tømrer Jacob Peter Thomasen 1911 – Huset bliver købt af tidligere gårdejer Jesper Theodor Madsen 1924 – Huset bliver købt af Hans Andersen, uddeler i

Hedenstedvej 12 – Stenhugger, rejsestald & jordemoder

Huset er bygget i 1887. I mange år var huset delt i 2 lejligheder. Ejeren boede i den ene ende, mens den anden var lejet ud. Der har igennem tiden været mange forskellige virksomheder på stedet. Først var der tømrerforretning,

Hedenstedvej 10 – Klodsmager og cykler

Huset bygges i 1885 som bolig for missionær Simon Jensen. I 1900 opretter Anders Peter Andersen en Klodsmagerforretning, fabrikation og salg af træsko og træskostøvler. Han sælger og reparerer også cykler. Det må have været en populær forretning for den

Hedenstedvej 9 – Herreskrædderi, Manufaktur

Huset bliver bygget i 1909 af skræddermester Jørgen Jørgensen. Huset er i 3 etager med lejemål både i kælderen og i tagetagen. Herfra driver han sin skrædderforretning. Der er både ansat en svend (Niels Damkjær) og en dameskrædder i forretningen.

Hedenstedvej 8 – Missionshuset ”Emaus”

I 1885 bygges missionshuset ”Emaus” af Indre Mission i Danmark, hvis formand er pastor Vilhelm Beck. Hermed havde indre Mission en bastion i Stenderup. Indre missionær Simon Jensen bliver tilknyttet menigheden og bygger Hedenstedvej 10 til sin bolig. Ved indvielsen

Hedenstedvej 7 – Bageri med butik

Grunden udstykkes i 1909 til teglværksarbejder Sophus Thomsen. I 1921 køber bagermester Jørgen Oscar Sørensen huset og der laves bageri i kælderen. Bager Sørensen oparbejder en forretning med butik og brødtur i oplandet. Indgangen var midt i huset og med

Top