Kategori: Juelsminde

Klakring Vestre Hoved- og Forskole – Vejlevej 19 og 23

Klakring Vestre Hovedskole, Vejlevej 19 Den 22 oktober 1883 blev den ny Klakring Vester Skole indviet til brug med en smuk tale af Pastor Blædel. Lærere: 1883: Thomas Lauritzen (Kohl), først lærer i Asløkke, 1877 kaldet til Lærer ved Klakring

Vesterby holdeplads – Øksenhavevej 6

Fra Juelsmindebanens højest beliggende station i Barrit (70 m.o.h.), faldt banen hele vejen ned mod Juelsminde. Efter trinbrættet i Gramtange nåede man banens ejendommeligste ekspeditionssted, Vesterby. En mindre træbygning fungerede som billetsalgssted gennem hele banens levetid. Der var ikke ansat

Etiket:

Ravnsborgsmeden – efter Kokborgvej 4

Her – godt 100 m inde på marken – lå engang Jens Jensens og Ansine Bodil Marie Jespersdatters hus. Jens var smedesøn og havde tjent hos Jens Ravnsborg i Klakring i 12 år – og fik derfor navnet ”Æ Rawnsborresme”.

Klakring Station – Klakring Stationsvej 14

Stationen kom til at ligge et stykke fra den gamle landsby Klakring og der opstod en ny bebyggelse ved ”Klakring Station”. Samlet fik Klakring med stationsbyen 300 indbyggere, 2 skoler og 2 forskoler, forsamlingshus, hjem for epileptikere, sparekasse, brugsforening, andelsmejeri,

Etiket:

Klakring Savværk – Savværksvej 9

Grundlagt af møllebygger Søren Johansen i 1904 og i starten drevet af en vindmølle. Der blev oprindelig produceret skafter, senere har der været produceret mange forskellige elementer, og senest skæres der finer af bøg og planker til møbelindustrien. På billedet

Klakring Østre Forskole – Savværksvej 2

Skolen er bygget i 1917. Den første lærer hed Karen Sørensen. I 1935 kom Karen Nielsen eller Frk. Nielsen som hun blev kaldt. Hun var uddannet forskolelærerinde. Det var en kort uddannelse (kortere end alm. læreruddannelse) på 1-2½ år, man

Højbo og Sandbjerg Børnehjem

Her hvor banen krydsede vejen fra Strandhuse til Klakring blev der anlagt en holdeplads, så sent som i 1954. Det blev til trinbræt ”Højbo” lige ved villaen med samme navn. Måske tænkte man på transportbehovet for de kommende beboere på

Etiket:

Jernbanestien

Stien her er den sidste rest af jernbanens forløb ved Juelsminde. Banen gik op mellem teglværkets lergrave, der i dag ligger tilbage i landskabet som ”teglværkssøer”. Juelsminde Teglværk havde også eget sidespor, som de selv måtte betale for – og

Etiket:

Juelsminde Syd

Dette trinbræt bestod af en længere jordperron og et venteskur, der var større end normalt (står nu på havnen ved siden af legepladsen). Juelsminde Syd eller Strandhusevejen blev en populær holdeplads – især i sommertiden med bade-iltog om søndagen. Det

Etiket:

Juelsmindebanen på havnen

De gamle fiskerhuse, der engang stod langs vejen til havnen er væk. Til gengæld har et af Juelsmindebanens venteskure fundet sin plads her som hyggeskur. Det stod i sin tid ved trinbræt ”Juelsminde Syd”, der lå ved Strandhusevej – over

Etiket:
Top