Wedelsgade med skolen for enden af gaden. I den store bygning til venstre - kaldet Kærvig - var der først købmand og senere brugsforening.

Efterhånden som børneflokken i Juelsminde voksede, blev det mere og mere aktuelt med en skole. Kun jernbanefunktionærernes børn fik undervisning, fordi driftsbestyrer Bentzon havde ansat en privatlærerinde. Denne udvikling kunne ikke fortsætte, så i 1897 besluttede man at leje et …

Skolen/Biblioteket Read more »

Brøndum – oprindelig sommerbolig for sagfører Matzen – Arboe Brøndum købte og ombyggede til hotel omkring 1960. Fremtræder nu i dag som ”BRØNDUMHUS” med torv. Nr. 14 – Radioforretning – byens 1. købmandsforretning 1898 – flyttede senere til ”Kompastorvet” Nr. …

Odelsgade Read more »

Storhedstiden for ”Den lige linie”, som færgeruten mellem Kalundborg og Juelsminde kaldtes, var tilbage i 1960’erne. Dengang sejlede hele fire færger, ”Julle”, ”Lasse”, ”Kalle” og ”Mille”. Juelsminde-Kalundborgruten – JKL – blev indviet den 15. maj 1962 med færgen ”Julle”, der …

Færgehavnen Read more »

Villa Marie – senere Montmartre Villaen blev bygget til justitsråd Poulsen, der var ansat hos godsejer E.V. Schou, Palsgård. Poulsen havde en lille gammel bil, det skulle være den første bil, der var set i Juelsminde. Skovriderbolig Senere blev huset …

Montmartre Read more »