Kategori: Juelsminde

Juelsminde Syd

Dette trinbræt bestod af en længere jordperron og et venteskur, der var større end normalt (står nu på havnen ved siden af legepladsen). Juelsminde Syd eller Strandhusevejen blev en populær holdeplads – især i sommertiden med bade-iltog om søndagen. Det

Etiket:

Juelsmindebanen på havnen

De gamle fiskerhuse, der engang stod langs vejen til havnen er væk. Til gengæld har et af Juelsmindebanens venteskure fundet sin plads her som hyggeskur. Det stod i sin tid ved trinbræt ”Juelsminde Syd”, der lå ved Strandhusevej – over

Etiket:

Skolen/Biblioteket

Efterhånden som børneflokken i Juelsminde voksede, blev det mere og mere aktuelt med en skole. Kun jernbanefunktionærernes børn fik undervisning, fordi driftsbestyrer Bentzon havde ansat en privatlærerinde. Denne udvikling kunne ikke fortsætte, så i 1897 besluttede man at leje et

Lille Søkjær

Palsgård solgte grunden for 901 kroner i 1922 til søstrene Hanne og Marie Jensen, der opførte ejendommen. Søstrene Jensen havde Mode- og Manufakturhandel på adressen Odelsgade 18, der dengang kun var i en etage. Lille Søkjær blev solgt i 1943

Mindeparken

7 år efter godsejer Schous død besluttede ”en kreds af borgere”, at de ville rejse ham et smukt mindesmærke. Ejnar Viggo Schou havde skabt en stor virksomhed på Palsgård og var gået foran i bestræbelserne på at gøre Juelsminde kendt

Etiket: , ,

Svanedammen

Godsejer Schou, der købte Palsgård i 1908, kom til at sætte sit præg på den nye by. I modsætning til den tidligere planløse bebyggelse blev der nu reguleret, og en bygningsinspektør ansat, der skulle varetage opførelsen af nye huse med

Kuranstalten

Teglværksejer P. Rousthøj, der var foregangsmand for både jernbanen og havnen døde i 1896. Efter hans død fik hans enke Molly Julie Rousthøj foræret et stykke jord af godsejeren på Palsgård, og på sønnens initiativ blev der bygget et badehotel

Else Hvids hus

Her boede Else Hvid (1918-1980) og havde sit atelier. Hun var en særpræget kunstner og personlighed. Else Hvid voksede op i et husmandshjem ved Brønderslev. Hun debuterede som maler i 1949 i Aalborg Kunstforening. I to fjernsynsudsendelser i 1970’erne lærte

Odelsgade

Brøndum – oprindelig sommerbolig for sagfører Matzen – Arboe Brøndum købte og ombyggede til hotel omkring 1960. Fremtræder nu i dag som ”BRØNDUMHUS” med torv. Nr. 14 – Radioforretning – byens 1. købmandsforretning 1898 – flyttede senere til ”Kompastorvet” Nr.

Havnegade 4 – Landbohjemmet

Denne store bygning blev opført i år 1900, knap 4 år efter havnen var bygget. Bygherren troede, at skibe ville anløbe Juelsminde, og skånes for den lange sejlads til Horsens. Men dette slog fejl – han måtte sælge. Palsgård købte

Havnemuseum

Juelsminde Havnemuseum er absolut et besøg værd. Her er havnestemning med fiskerhuse og lugt af tjære – og masser af gode historier om livet på havnen. Havnen, med fiskere, færgefart og sejlsport er en stor del af Juelsmindes identitet, og

Juelsminde Havn

For enden af jernbanen kom havnen til i 1896. Teglværksejer P. Rousthøjs vision var blevet til virkelighed. Det første år efter havnens etablering var der kun to betalende både, der henholdsvis gav 20 og 36 øre i bropenge, men efterhånden

Færgehavnen

Storhedstiden for ”Den lige linie”, som færgeruten mellem Kalundborg og Juelsminde kaldtes, var tilbage i 1960’erne. Dengang sejlede hele fire færger, ”Julle”, ”Lasse”, ”Kalle” og ”Mille”. Juelsminde-Kalundborgruten – JKL – blev indviet den 15. maj 1962 med færgen ”Julle”, der

Julemærkehjemmet

I 1903 blev kunstmaler Wangs atelier bygget om til opdragelseshjemmet ”Buddesminde” – opkaldt efter børnehjemsforstander Leopold Budde, der gik ind for en mildere behandling og større overbærenhed over for vanskeligt stillede børn, end hvad der var almindeligt på den tid.

Færgegården

Over indgangen til den gamle færgegård – ”kro” eller ”gæstgivergård”, som den også kaldtes – var der en trætavle med følgende indskrift: Juels Minde Bygget 1813 af Niels Juel Reedtz Niels Juels Reedtz var godsejer på Palsgård og byggede færgegården

Montmartre

Villa Marie – senere Montmartre Villaen blev bygget til justitsråd Poulsen, der var ansat hos godsejer E.V. Schou, Palsgård. Poulsen havde en lille gammel bil, det skulle være den første bil, der var set i Juelsminde. Skovriderbolig Senere blev huset

Hellebjerg Mølle

Hellebjerg Mølle, der hørte under Palsgård, kan føres helt tilbage til omkring år 1500 og beboedes af familien Brøndum fra 1770. Møllen havde en forholdsvis lille kapacitet, så mølleren hovedsageligt levede af den tilliggende jord. Med tiden var vandmængden blevet

Etiket:

Juelsminde Kirke

Juelsminde Kirke, tegnet af arkitekt Magdahl Nielsen, stod færdig i 1913 – hundrede år efter opførelsen af Færgekroen Juels-Minde. Borgerne i Juelsminde var gået sammen i forsøget på at rejse midler til en kirke i den nye by og havde

Etiket:

Skovfogedhuset Søkjær

Palsgård byggede huset ca. 1850 til deres kusk Jens Nielsen og stuepige Else Marie Iversdatter. Da de blev gift udnævntes Jens Nielsen til skovfoged og fik huset i fæste med al den jord, som Juelsminde nu ligger på. Der var

Juelsminde Station

Hvordan så der så ud i 1884, da Juelsmindebanen åbnede og toget for første gang kom til byen?: ”Ved stationen, der ligger i en ringe afstand fra stranden, og hvorfra man ser Palsgård på den anden side af Sandbjerg Vig,

Etiket:
Top