Kategori: Lindved

Uge 25 – Bavnbjergvej

Velkommen til Hedensted Kommune via Bavnbjergvej. Her ligger først Søndergård og derefter gårdene Skovkrog, Skærbækgård, Solhøjgård, Nygård og Højagergård. De blev udstykket fra Agersbøl i 1928. Et konsortium købte 198 tdr. land af Agerbøls jord og udstykkede nu i seks

Uge 24 – Hyldetid

Det er næsten lidt vemodigt, når hylden blomstrer. Midsommer og Skt. Hans nærmer sig, og så bliver dagene kortere igen. Vi har set blomstrende hæg, syrener, frugttræer og hvidtjørn – og med hyldens flotte blomstring er det ved at være

Etiket:

Uge 23 – Ødemarksvej

Nu må vi håbe, at vi ikke farer vild ! Ødemark = Vidtstrakt naturområde uden civilisation (Den danske ordbog).

Uge 21 – Lindetrolden i Lindved

Elever ved Lindved Skoles mellemtrin (4.-6. klasse) var på byløb i Lindved i denne uge. Her kom de forbi Lindetrolden, der står på den centrale plads ved krydset Gl. Landevej og Sindballevej. Der er sat QR-koder op rundt i Lindved,

Uge 9 – Jep Post og Salemgaard

Jeppe Jørgensen fik jobbet som postbud i Lindved i 1901. Den lange postrute til fods gik først fra Lindved til Agersbøl og tilbage og derefter mod nordvest op til Sindbjerglund og Hvolgaard Ødemark. Mod syd gik det så øst om

Uge 53 – Hovedgårdsdige Agersbøl

Et stykke af det gamle dige ved Bavnbjervej syd for Lindved danner skel mellem Agersbøl og Grejs ejerlav. Begge ejerlav er en del af Nørvang Herred, men ved den seneste kommunesammenlægning i 2007 blev dette stykke af diget også en

Etiket:
Top