Mindesten – Braa Bys Udskiftning

Mindesten – Braa Bys Udskiftning

Stenen blev rejst af egnens befolkning i 1932 til minde om landboreformerne og byens udskiftning i 1782.
Ved udskiftningen blev hver enkelt gårds jorde samlet i stedet for at ligge spredt i mange agre forskellige steder i bymarken.

I stenens fundament er indmuret et dokument, der fortæller om byens udskiftning.

Dokumentet slutter:
“Alle vi, der har været med til at rejse denne mindesten ønsker, at den må stå fredet på denne plads, og at den må minde efterslægten om den bedrift, vore forfædre udførte, da de foretog udskiftningen af byen.”