Kategori: Klakring

Uge 08 – Hostenski Kro

Der er frit udsyn på stedet her ved Kokborvej over til Klakring Kirke ved landevejen. Engang gik der også en vej mellem de to steder og lidt inde ad vejen lå “Hostenski Kro” – en lille høkerhandel ejet af Jens

Cykeltur langs Juelsmindebanen

Mandag d. 11.9. kl. 18.00 starter Juelsminde Lokalarkiv en historisk cykeltur langs den gamle jernbane. Der startes ved Marineshoppen på havnen, og turen forventes at vare ca. 2 timer. Jens Kjær Jørgensen vil være aftenens guide. Tilmelding til turen er

Uge 25 – Naturkunst ved Albæk Hoved

Langs kysten findes flere steder skrænter med plastisk ler, der får jorden til at skride ud i vandet. Træerne på skræntens top skrider med og stranden fyldes af faldne skovkæmper, der med bølgernes hjælp bliver til hvidskurede fantasidyr. Albæk Hoved

Uge 18 – Klakring rundt med 4.b

Den gamle skole i Klakring. Huset er bygget i 1813, men der har været skole på stedet længere tilbage. Elever fra 4.b, Juelsminde Skole, fortæller skolehistorie for deres klassekammerater på turen rundt i Klakring. Andre grupper fortalte bl.a. om de

Uge 16 – Stormly

Elever fra 4. klasserne på Juelsminde Skole er på tur gennem Klakring. De lærer om de gamle gårde, huse og skoler – og skal selv formidle historierne videre. Stormly er i dag et socialt døgn- og dagtilbud med speciale inden

Uge 8 – Klakring vestre forskole

Klakring vestre forskole ligger ud til Vejlevej mellem Vesterby og Klakring. Skolen blev bygget i 1917 og ligger ved siden af det hus, der dengang var Klakring vestre hovedskole.

Juelsmindebanen – 8 historieture på cykel fra Juelsminde til Horsens

De 8 cykelture er rundture, hvor man dels følger et stykke af banen så tæt som muligt og dels kører ud i landskabet og tilbage til der, hvor man startede. Der findes beskrivelser med kort til at printe ud som

Etiket:

Juelsmindebanen 1. etape – Juelsminde og Klakring stationer og Vesterby Holdeplads

En folder med oversigt over de 8 etaper langs Juelsmindebanen kan hentes her: Juelsmindebanen PDF Rutebeskrivelsen med kort kan hentes som print her: 1.etape PDF Ruten kan ses på hedensted.dk/ture, hvor man evt. kan følge sin placering via GPS. Juelsmindebanen

Etiket:

Juelsminde Skole

Det var svært at finde en oplagt placering for en centralskole i den daværende As-Klakring Kommune. Her var der dengang langt til alle, men med tiden har boligerne bredt sig over markerne omkring skolen. Den imponerende store og moderne skole

Etiket:

Juelsminde Hallerne

I 1965 skulle ”Lassens Mark” udstykkes til parcelhusgrunde. Amtet forlangte, at vejen derfra – Tofteskovvej – blev ført vest om Juelsminde skole ud til Vejlevej, hvor vejen skar lige hen over Thue Gundesens jord. Juelsminde Borger- og Turistforening havde planer

Klakring Andelsmejeri

Mejeriet er grundlagt i 1882. Mejeriet i Klakring startede som et privat mejeri, da G. Smith i 1882 begyndte at købe mælk hos egnens landmænd. Han brugte mælken til at fodre sine mange grise med, men det var for fed

Etiket:

Stormly

Oprindelig bygget som fælles kommuneskole for hele Klakring sogn og indviet med 90 skolesøgende børn den 22. okt. 1856. Skolen var en murstensbygning med stråtag og med et udhus (stald, lade, brændehus) i bindingsværk. Grunden kostede 400 rdl. (rigsdaler) og

Klakring Kirke

Klakring kirke ser ud til at være en ret ny murstenskirke, som den står på sit bakkehæld. Den er dog fra romansk tid og oprindelig bygget af rå ukløvet granit. Før kristendommen kom til landet har befolkningen dog uden tvivl

Etiket:

Klakring Vestre Hoved- og Forskole – Vejlevej 19 og 23

Klakring Vestre Hovedskole, Vejlevej 19 Den 22 oktober 1883 blev den ny Klakring Vester Skole indviet til brug med en smuk tale af Pastor Blædel. Lærere: 1883: Thomas Lauritzen (Kohl), først lærer i Asløkke, 1877 kaldet til Lærer ved Klakring

Etiket:

Vesterby holdeplads – Øksenhavevej 6

Fra Juelsmindebanens højest beliggende station i Barrit (70 m.o.h.), faldt banen hele vejen ned mod Juelsminde. Efter trinbrættet i Gramtange nåede man banens ejendommeligste ekspeditionssted, Vesterby. En mindre træbygning fungerede som billetsalgssted gennem hele banens levetid. Der var ikke ansat

Etiket:

Ravnsborgsmeden – efter Kokborgvej 4

Her – godt 100 m inde på marken – lå engang Jens Jensens og Ansine Bodil Marie Jespersdatters hus. Jens var smedesøn og havde tjent hos Jens Ravnsborg i Klakring i 12 år – og fik derfor navnet ”Æ Rawnsborresme”.

Klakring Station – Klakring Stationsvej 14

Stationen kom til at ligge et stykke fra den gamle landsby Klakring og der opstod en ny bebyggelse ved ”Klakring Station”. Samlet fik Klakring med stationsbyen 300 indbyggere, 2 skoler og 2 forskoler, forsamlingshus, hjem for epileptikere, sparekasse, brugsforening, andelsmejeri,

Etiket:

Klakring Savværk – Savværksvej 9

Grundlagt af møllebygger Søren Johansen i 1904 og i starten drevet af en vindmølle. Der blev oprindelig produceret skafter, senere har der været produceret mange forskellige elementer, og senest skæres der finer af bøg og planker til møbelindustrien. På billedet

Klakring Østre Forskole – Savværksvej 2

Skolen er bygget i 1917. Den første lærer hed Karen Sørensen. I 1935 kom Karen Nielsen eller Frk. Nielsen som hun blev kaldt. Hun var uddannet forskolelærerinde. Det var en kort uddannelse (kortere end alm. læreruddannelse) på 1-2½ år, man

Etiket:

Klakring Østre Skole – Klakringvej 14

Skolen blev bygget i 1878 og den første lærer hed N. P. Sørensen og havde været lærer på kommuneskolen (senere Stormly). I 1943 blev Hans Willy Krogh lærer og i 1949 kom Niels Børge Pedersen til som andenlærer. Han blev

Etiket:
Top