Kategori: Barrit

Kend din landsby folder – Barrit / Vrigsted

Her kan man hente folderen med QR-steder i Barrit/Vrigsted og omegn: Barrit-Vrigsted landsby-folder

Fiskestine fra Breth

En dag i begyndelsen af 1900-tallet kom Fiskestine traskende på sin rute forbi sognefoged Jens Peter Sørensens gård i Breth. Han havde bestilt fotograf for at få fotograferet gården, sig selv, konen, børnene, de ansatte og gårdens heste og køer.

Randgård

Når man ser Randgård, er det svært at se, at her er en meget gammel historie. Men Randgård er en gammel ”enestegård”, der nævnes første gang i 1664. Enestegårdene har altid ligget udenfor landsbyfællesskabet, og ofte har de en særlig

Staksrode

Når man ser på Staksrode ser man en ”vejlandsby” – en landsby med gårde og huse, der stort set ligger fordelt langs én vej – i Staksrodes tilfælde Staksrodevej og Randvej med den tidligere brugsforening liggende på hjørnet af de

Foldagergård og egetræet i Neder Vrigsted

Foldagergård har været en almindelig gård, hvor det eneste særlige er, at ejeren på et tidspunkt i 1820-erne fandt på, at markere sit ejerskab ved at plante et egetræ, der i mellemtiden er blevet det ældste træ i Barrit-Vrigsted området.

Grundlovsegen / Kvindeegen

Grundlovsegen i Over Barrit blev plantet på Grundlovsdag – d. 5. juni – i 1915. Det skete i forbindelse med den grundlovsændring, der gav valgret og valgbarhed for kvinder til Folketinget – og dengang også Landstinget. Vi må tro, at

Barrit Andelsmejeri

Barrit Andelsmejeri blev indviet i 1887. Placeringen overfor Horsens-Juelsminde Jernbanes station (Brølbæk 12) var afgørende: at læsse en godsvogn med oste tog 2-3 dage, hvor ostene blev kørt fra mejeriet til stationens læsserampe på store trækvogne. Horsens-Juelsminde Jernbanen var færdigbygget

Etiket:

Vrigsted Efterskole

Stående foran Vrigsted Efterskole ses det tydeligt – på om- og tilbygninger – at stedets historie rækker længere tilbage end til 1997, hvor Vrigsted Efterskole blev oprettet. Den nuværende skole er en efterskole for normalt begavede ordblinde unge mennesker. Den

Etiket:

Stenhøj Maskinfabrik

Sigurd Stenhøj købte sin læremesters, J.C. Kammersgaards, smede- og maskinforretning i 1917. Reparation og produktion af dele til landbrugets maskiner var det vigtigste; men ret hurtigt kom autoreparation og salg af Ford-biler med. Med fremkomsten af de lavere Chevrolet-biler fik

Barrit Kirke

Barrit Kirke er, som den fremstår i dag, en af Bjerre Herreds største kirker. Den har været rammen om sognets liv: Dåb, vielser og begravelser i 8-900 år, og den er selvfølgelig sognets ældste bygning. Kirkens placering udenfor byen –

Vrigsted Kirke

Når man står i Vrigsted Kirke, kan man ved selvsyn se, at man står i en af landets ældste kirker (opført 1125-1150). Man kan se kirkens udvikling gennem århundrederne, idet man ved sidste restaurering (2000) valgte at lade væggene stå

Stagsevold

Stående ved Stagsevold i den vestlige del af Stagsrode Skov kan enhver se, at her har ligget en lille borg omgivet af en voldgrav. Man ser kældermurene til et oprindeligt borghus opført af munkesten. Der har sandsynligvis kun været 1

Etiket:

Barritskov Gods / Årstiderne

Barritskov Slots hovedbygning er fra 1916, hvor man samtidig rev det gamle slot fra 1500-tallet ned. Resterne af ”det gamle Barritskov” ligger som en ruin i den private park. Øst for nuværende hovedbygning ser man forvalterbolig, godskontor, folkekøkken og de

Barrit Skole

Over Barrit Skole Fra meget gammel tid ejede Barritskov Gods skolen og jorden omkring den. Jorden havde gårdstørrelse, så læreren kunne leve af dyrkningen. I 1814 kom den første lov for folkeskolen, der satte nye rammer og mål for opdragelsen.

Etiket:
Top