Kategori: Aale

Bjørnegrunden – Gudenåen ved Åle, dykkerfund fra 1979

Amatørmarinearkæolog og dykker Ole Ødman fandt på en strækning af 100-200 meter en større samling af knogler fra vilddyr og tamdyr samt keramik og redskaber fra oldtiden og middelalderen. Knoglerne Ole Ødman fandt 84 hele og dele af dyreknogler fra

En landsby fra jernalderen

Før etableringen af regnvandsbassinet foretog Horsens Museum en arkæologisk udgravning her på stedet i 2013. Ved udgravningerne fandt man sporene af to gårde fra jernalderen. Fundene er nærmere beskrevet i Historisk Atlas: Jernaldergårde ved Åle Se placeringen af QR-koder i

Aastedbro Kro

Aastedbro Kro og Brohus var tidligere en firelænget gård, der lå med åbningen ned til åen. Når man skulle over broen måtte man ind gennem gården og betale bropenge til kromanden. Vandrere kunne passere uden at betale. Ofte gjorde man

Centralen i Aale

Landpost Anders Mikael Andersen byggede huset her på Aale Bygade 15. Han var gift med Maren Kristiansen, der døde i 1910. I huset var der indrettet posthus og Anders Mikael Andersen havde postturen rundt i Vestermarken og Søndermarken. I 1910

Aale Station

Her kan man komme på tur med Horsens Vestbaner – desværre ikke til Aale.

Sognehuset

Sognehuset er opført som præstebolig i 1672. Den har efter sin tid været en anselig bygning. Omme på havesiden ses, hvor der tidligere har været en port ind til den firelængede gård. På porthammeren står på latin, at porten ikke

Skolerne i Aale

Den første skole i Aale blev oprettet i 1741, men præcis hvor den lå vides ikke. På Aale Bygade nr. 19 – var der skole i tiden op til 1858, hvor man så byggede en ny skole på nr. 17.

Etiket:

Minihallen

Den flotte bygning du står ved – Aale-Hjortsvang Minihal – er resultatet af et enestående arbejde, som blev planlagt, udført og delvist finansieret af frivillige. Forhistorien er den opblomstring, der var i børnegymnastik og musikskole tidligt i 1990’erne. Pladsen på

Mindestenen i Donnerup

I april 1944 blev et engelsk Lancaster fly angrebet på vej hjem fra en mission i Østersøen. Kort efter brød flyet i brand og kun en i besætningen nåede at springe ud i faldskærm inden flyet eksploderede. Vragdele blev spredt

Etiket: ,

Kvindeegen

Her midt i landsbyen lå endnu omkring år 1900 byens gadekær – men det var efterhånden ved at gro helt til. I 1908 da kvinderne fik kommunal valgret blev to kvinder, Karen Dahl Jensen og Kristine Bjerre, valgt ind i

Aale Kirke

Åle kirke antages at være fra det 12. århundredes anden halvdel – altså over 800 år gammel. Kirken er opført i romansk stil med små rundbuede vinduer og en syddør og en norddør, der var kvindernes. Vinduerne på nordsiden og

Aale forsamlingshus

Det første forsamlingshus blev bygget her i 1882. Det var i en dynamisk tid, hvor også andelsmejeriet og brugsforeningen kom til. Man holdt også møder hos Anders Jensen Dahl på Aale Pigehøjskole – men det kneb med pladsen. Der blev

Etiket:

Centralskolen

En pog er et gammelt ord for et barn eller en elev og derfor kom vejen ved skolen til at hedde Pogensvej. Aales hovedskole og 2 forskoler samlede man i 1954-56 i en ny centralskole. Skolen er tegnet af arkitekt

Etiket:
Top